Fellesforbundets landsmøte: Boikott bosettervarer!

Landsmøtet i Fellesforbundet 7.-11. oktober 2011 vedtok en internasjonal uttalelse med dette avsnittet om Israel/Palestina:

Israels okkupasjon av palestinske områder, landets kontinuerlige utvidelse av bosettinger på okkupert område og den ødeleggende isolasjonen av både palestinske innbyggere og palestinske varer produsert for verdensmarkedet, utgjør en stor trussel mot målet om en tostatsløsning.

Landsmøtet i Fellesforbundet mener at staten Israel må bære et tungt ansvar for at forhandlinger om en fredsløsning stadig kommer lenger unna en akseptabel løsning.

Israels bosettingspolitikk på okkupert område er kanskje den enkeltfaktor som i størst grad undergraver muligheten til en to-statsløsning. Derfor vil en boikott av israelske varer produsert på okkupert palestinsk område være både folkerettslig riktig og rettferdig, og ramme de vi mener å ramme.

Samtidig som landsmøtet ber begge parter avstå fra vold og terror oppfordrer vi norske myndigheter til å gå i spissen for en boikott av alle israelske varer produsert på okkupert palestinsk jord.

Statens Pensjonsfond Utland må utelukke alle investeringer som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på folkeretten på okkupert palestinsk land.

Israel må rive den folkerettsstridige muren som omringer og i stor grad står inne på palestinsk område.

Israel må umiddelbart stoppe all bosetting på palestinsk grunn. Etter FNs sannsynligvis manglende evne til å godkjenne en palestinsk stat svinner mulighetene til en reell tostatsløsning.

Dette er uakseptabelt og alle krefter må settes inn for å sikre en to-statsløsningfør det er for seint. Norske myndigheter må jobbe for å få anerkjent opprettelsen av den palestinske staten i FN.