Fagforbundet Sør-Trøndelag

Fagforbundet Sør-Trøndelag har i sitt representantskapsmøte 1. – 2. mars 2010 vedtatt  følgende uttalelse:

Boikott staten Israel

I over 60 år har Palestinerne levd i flyktningleirer. I over 60 år har Palestinerne vært okkupert. I over 60 år har Palestinerne vært annenrangs borgere i sitt eget land. Alt mens verdenssamfunnet har vedtatt resolusjon på resolusjon om Israels brudd på menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner.

Dette kan vi ikke lenger sitte og se på. Nå må verden forstå at Israel aldri vil oppgi okkupasjonen om ikke verdenssamfunnet presser dem til det. Fagbevegelsen har lange tradisjoner på internasjonal solidaritet.

Fagforbundet i Sør Trøndelag ber Forbundet gå i spissen for å få i stand en internasjonal boikott av staten Israel.